Torun Zachrisson

Arkeolog vid Stockholms universitet. Redaktör för Stockholm före Stockholm.

Torun Zachrisson är docent i arkeologi vid Stockholms universitet.Hennes avhandling från 1998 handlar om vikingatida silver- och guldskatter, liksom runstensresande i Uppland och Gästrikland ur ett gårdsperspektiv. Därefter har hennes forskning rört sig kring samhällsförändringar under järnåldern med särskilt fokus på egendomsfrågor, järnålderns centralplatser, liksom den förkristna religionens materiella spår.

Utgivning