Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmias pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm. Från och med 2017 kommer två pris att utlysas.

Pris 1. Stockholmiapriset

Priset syftar till att stimulera kunskapsuppbyggnad om staden inom en mängd områden; allt från byggnader, infrastruktur, politik och planläggning till huvudstadens sociala och kulturella liv idag och i äldre tider. Vi är övertygade om att många aspekter av Stockholm ännu är okända och återstår att utforska och analysera. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör Stockholm?

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR

Pris 2. När historien möter samtiden

Med priset vill vi stimulera användandet av Stadsarkivets material för att skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Frågor som ligger högt på dagordningen när det gäller stadens framtid har ofta en lång och lärorik historia. Arkiven är fyllda av okända berättelser, förlorade framtider, oupptäckta maktkamper och lärorika lösningar som väntar på att utforskas. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset

Prissumman är 15 000 kronor. De vinnande uppsatserna kan komma att publiceras på Stockholmia förlags hemsida i serien Stockholmia essä samt på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan som mest två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn

Priskommittén består av Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson; chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson; en representant från Stadsarkivet samt en person som utses av samfundet, Stadsarkivet och Stockholmsforskningen i förening, för närvarande tidigare professor i Stockholmshistoria Sven Lilja.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Nominering

Nominering för Stockholmiapriset 2017 ska ha inkommit senast den 31 januari 2017. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till info.stockholmia@stockholm.se

Mottagare Stockholmiapriset

Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till en vinnare som stod ut i konkurrensen tillsammans med flera välförtjänta hedersomnämnanden.

Läs om pristagarna här

Uppdaterad