Boksläpp med föredrag - Vällingbyporträtt

Öppettid
Lördag 21 jan 14:00-15:00
Pris
Fri entré
Plats
Vällingby bibliotek

Vittangigatan 24

Boksläpp med föredrag av författaren Bo Larsson. I boken "Vällingbyporträtt. Elva berättelser" intervjuas Vällingbybor om sina liv och hur det är att bo i Vällingby.

1957 gjorde forskaren Börje Hanssens intervjuer med Vällingbybor .Han valde ut ett antal adresser i Vällingby som skulle vara representativa och ställde vardagsrelaterade frågor till dem som bodde där. Efter att 1972 ännu en gång besökt och intervjuat de aktuella hushållen, gav han sex år senare ut en bok i vilken han återgav långa avsnitt av intervjuerna.

Bo Larsson har uppsökt samma adresser som Hanssen men intervjuat de personer som bodde där 2010. Frågorna som ställdes var i stort sett desamma.

Bo Larsson är etnolog och anställd vid Stadsmuseet i Stockholm.

Boken finns att ladda ned gratis på vår hemsida:http://stockholmia.stockholm.se/forlag/bocker/stockholmia-essa/vallingbyportratt/