Slussen: stadsrum i folkets hjärta nu och då

Öppettid
Tis 24 okt 13:00–16:00
Pris
Gratis

Anmäl dig här
Föranmälan krävs

Plats
ABF Stockholm

Z-salen, Sveavägen 41

Stadsbyggnadsprojekt väcker känslor. I tre seminarier belyser vi motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen. Detta är det andra seminariet i serien.

Moderator: Maja Aase.

I en serie forskningsgrundade seminarier belyser vi nu frågan. Forskare sätter Nya Slussen i perspektiv med föredrag som ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjuds in till dialog. Vi vill redan nu förbereda oss på att kunna besvara dina frågor. Mejla in din fråga eller förslag till diskussionsämne till info.stockholmia@stockholm.se.

Anmäl ditt deltagande i seminariet här. Deltagande är gratis.