Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen

Öppettid
Tis 5 dec 13:00–16:00
Pris
Gratis

Föranmälan krävs

Plats
Citykonditoriet

Adolf Fredriks gata 10

Stadsbyggnadsprojekt väcker känslor. I tre seminarier belyser vi motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen. Detta är det tredje seminariet i serien.

Moderator: Kerstin Brunnberg

I en serie forskningsgrundade seminarier belyser vi nu frågan om Slussen - motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen. Forskare sätter Nya Slussen i perspektiv med föredrag som ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjuds in till dialog. Vi vill redan nu förbereda oss på att kunna besvara dina frågor. Mejla in din fråga eller förslag till diskussionsämne till info.stockholmia@stockholm.se.

Slussenseminarier 2017

Tisdag 19 september kl 13–16. Slussen: international perspectives on urban planning
Tisdag 24 oktober kl 13–16. Slussen: stadsrum i folkets hjärtan nu och då
Tisdag 5 december kl 13–16. Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen