Nr 1 2017

Det här är det första av Stockholmias nyhetsbrev för 2017. I nyhetsbrevet informerar vi om nya böcker, vad som är på gång och påminner om viktiga datum.

Böcker

Vi fortsätter under 2017 att arbeta för både bredd i utgivningen och en mångfaldig förmedling av forskningsresultat. I år har vi att se fram emot en mängd spännande titlar om bland annat tillfälliga stockholmare genom tiderna, en tidigare opublicerad dagbok från tidigt 1800-tal kommenterad av Britt Liljewall, tapetmakerskor på 1700-talet, romska platser, husockupationer på 1980-talet, stadens gröna rum och folkliga protester mot stadsomvandlingar.

I vår släpper vi också för första gången en skönlitterär bok på förlaget: Per Anders Fogelströms ungdomsroman Den okuvliga friheten. Boksläppet den 21 mars med panelsamtal på temat civilkurage kan vi lova blir intressant. Men skynda att anmäla dig, evenemanget blir snabbt fulltecknat!

I serien Stockholmia essä publicerar vi texter för fri nedladdning, gärna på aktuella teman. Hittills har sju essäer publicerats. Senast i raden av böcker är Vällingbyporträtt: Elva berättelser, en bok av Bo Larsson om liv och vardag, relationer och framtidsförhoppningar i Vällingby.

Stipendier och forskning

Jubileumsstipendier

2016 tillsattes ett forskningsråd för Stockholmia med medlemmar ur redaktionsrådet. Forskningsrådet fungerade som jury för våra jubileumsstipendier. I samband med 80-årsfirandet som ägde rum den 23 november på Stadsarkivet utdelades två stipendier om vardera 250 000 kronor. Stipendierna tilldelades Anna Gavanas för projektet Disco, rave och den elektroniska dansmusikscenens framväxt i Stockholms kulturliv, samt My Hellsing för projektet Revolutionen som uteblev. Stockholms politiska sällskapsliv 1770–1830. Vi är väldigt glada och stolta över våra stipendiater, och övertygade om att deras projekt kommer att generera flera goda samarbeten. Läs mer om våra stipendiater.

Forskning på samlingarna

Nu har också arbetet påbörjats i projektet Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia. Projektet tilldelades 8 472 000 kr i utlysningen Samlingarna och forskningen från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin. Projektet förvaltas av Stadsmuseet och leds av dess forskningschef Rebecka Lennartsson. Samarbetsparter är bl a Nordiska museet, Stockholms stadsarkiv, Centrum för näringslivshistoria, Stockholmskällan, ARAB och Stockholms universitet.

Syftet är att fördjupa samarbetet mellan museer, arkiv och forskare. Föremål, foton och dokument som rör ett antal urbana rum med tydlig genuskodning – stadsköket, kaféet, parken, bordellen och skyltfönstret – har valts som studieobjekt. Genom att beforska, sätta i sammanhang och digitalt länka ihop källmaterial och ge dem nya sökingångar ska projektet öka kunskapen om medverkande institutioners samlingar, samt bidra till att öka deras tillgänglighet och sökbarhet. Mer information finns inom kort på vår hemsida.

Stockholm skriver historia

Tillsammans med Stockholms stadsarkiv, Centrum för näringslivshistoria och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet arrangerar Stockholmia en seminarieserie för stadens ABM-personal och forskare, som lyfter aktuella och angelägna forskningsfrågor, främjar samverkan och skapar idéutveckling. Seminarierna ambulerar mellan samverkande institutioner och är öppna för alla medarbetare som är intresserade av de frågor som diskuteras. Samtalen kommer under året att summeras och presenteras i en för parterna gemensam blogg med namnet Stockholm skriver historia.

Seminarieserie om Slussen

Till hösten kommer också en serie seminarier på temat Samhällsplaneringens demokratiska utmaningar – exemplet Slussen att genomföras på Kulturhuset. Projektet är ett samarbete mellan Stockholmia och Stockholms universitet (Michele Micheletti på Statsvetenskapliga institutionen och Anders Sjöbrandt på Historiska institutionen), och har för ändamålet tilldelats 400 000 kr från Riksbankens jubileumsfond. Mer information kommer inom kort på vår hemsida.

Stockholmiapriset

Den 16 mars sammanträder juryn för Stockholmiapriset 2017. I år har priset utökats med ytterligare ett pris i kategorin När historien möter samtiden, i samarbete med Samfundet S:t Eriks och Stockholms stadsarkiv. Vinnare offentliggörs i samband med Samfundet S:t Eriks årsmöte.