Organisation & personal

Från vänster: Ernesto Garzón, marknadsansvarig, Bosse Larsson, vetenskaplig redaktör, Rebecka Lennartsson, forskningsledare (sittandes) Hedvig Schönbäck, projektledare, Anna Brodow Inzaina, kommunikatör. Foto: Johan Stigholt

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. Stockholmia tillhör dokumentationsenheten under avdelningen "Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia".

Chef

Rebecka Lennartsson
Forskningsledare
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Redaktion

Hedvig Schönbäck
Projektledare/vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 563
hedvig.schonback@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Ernesto Garzón
Marknadsansvarig
Tel: 08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Kommunikatör/vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se