Stockholmia

Forskning och litteratur om Stockholm

En trave böcker på ett bord.

Böcker

Kvalitetslitteratur om Stockholm.

Våra böcker spänner över en mängd ämnen och infallsvinklar. Den omfattar såväl rikt illustrerade band om platser och företeelser med Stockholmsanknytning, som biografier över intressanta personer, stadsdelsmonografier och vetenskapliga referensverk. Ledorden är angeläget, intressant och vederhäftigt.

Böcker

ansikte på en kvinna

Författare

Här hittar du våra författare.

Författare

""

På gång

Här hittar du Nyheter och Kalendarium för att se vad Stockholmia har på gång.

På gång hos Stockholmia

""

Kontakt

Tel: 08-508 31 743
info.stockholmia@stockholm.se

Postadress:
Stockholmia – forskning och förlag
Box 150 25
104 65 Stockholm

Kontakt

En äldre herre står utanför Bokhandelsaktiebolaget Minerva

Inköpsställen

Här kan du köpa våra böcker.

Inköpsställen

bokhylla med läderinbundna böcker

Forskning

För dig som är forskare.

Forskning om Stockholm

skymningsbild över sekelskifteshus längst Skeppsbrokajen i Stockholm

Utlysningar

Stockholmia har i uppdrag att finansiellt stödja angelägna forskningsinsatser om Stockholm.

Utlysningar

""

Om Stockholmia

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.

Om oss

kvinna skriver på en skrivmaskin

Manus

Publicera hos oss

Manus

""

Press

Aktuellt pressmaterial och bilder publiceras på ViaTT
Kontakta Anna Brodow Inzaina för mer information.

Press

Nyheter

Aktuella böcker

Aktuella författare