Stockholmia

Böcker

Kvalitetslitteratur om Stockholm.

Våra böcker spänner över en mängd ämnen och infallsvinklar. Den omfattar såväl rikt illustrerade band om platser och företeelser med Stockholmsanknytning, som biografier över intressanta personer, stadsdelsmonografier och vetenskapliga referensverk. Ledorden är angeläget, intressant och vederhäftigt.

Gå till sida

Författare

Här hittar du våra författare.

Gå till sida

På gång

Här hittar du Nyheter och Kalendarium för att se vad Stockholmia har på gång.

Gå till sida

Kontakt

Tel: 08-508 31 743
info.stockholmia@stockholm.se

Postadress:
Stockholmia – forskning och förlag
Box 150 25
104 65 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

Inköpsställen

Här kan du köpa våra böcker.

Gå till sida

Forskning

För dig som är forskare.

Gå till sida

Utlysningar

Stockholmia har i uppdrag att finansiellt stödja angelägna forskningsinsatser om Stockholm.

Utlysningar

Om Stockholmia

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.

Läs mer

Manus

Publicera hos oss

Manus

Press

Aktuellt pressmaterial och bilder publiceras på ViaTT
Kontakta Anna Brodow Inzaina för mer information.

Press

Nyheter

Kalendarium

Aktuella böcker

Aktuella författare