Bo Larsson

Foto: Johan Stigholt

Bo Larsson har arbetat i museisfären i 25 års tid, huvudsakligen med samtidsdokumenterande uppgifter. Han disputerade 2008 med en avhandling om familjeföretag på den uppländska landsbygden och arbetar sedan 2009 halvtid som vetenskaplig redaktör på Stockholmia – forskning och förlag. Under den andra halvan återfinns han inom Stadsmuseets etnologiska grupp, där arbetsuppgifterna handlar om att intervjua och på olika sätt dokumentera dagens stockholmare.

Utgivning

Uppdaterad