Martin Ericsson. Foto: Lotta Tähtinen

Martin Ericsson

Martin Ericsson är historiker vid Lunds universitet och verksam vid Historiska institutionen. Han har länge forskat om upplopp, kravaller och politiska protester i Sveriges moderna historia. Bland annat har han studerat 1980-talets husockupationer, antikommunistiska upplopp på 1950-talet och rasistiska kravaller riktade mot svenska romer och resande. Han forskar också om den svenska rasismens och rasforskningens historia.

Uppdaterad