Foto: Ellen Danielsson

Sara Danielsson

Sara Danielsson har en bakgrund inom fysisk teater, en fil kand i kammarmusik och språk och en kandidat i etnologi. Hon håller i drama- och operaworkshops för Unga på Operan i Stockholms skolor, Astrid Lindgrens barndomshem Näs och har i omgångar sedan 1996 verkat på Stadsmuseet i Stockholm – "det magiska huset" – som drama-, musik- och museipedagog. 

Utgivning

Uppdaterad