Ulf Fransson

Ulf Fransson

Ulf Fransson är fil. kand. i arkeologi och arbetar med en avhandling om Ångermanland och Ådalens jordbruk, bostäder och gravar från järnåldern. Han har arbetat som fältarkeolog under flera säsonger, men även med utredningsprojekt hos Statens fastighetsverk. Han är sedan april 2015 anställd som fältledare på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Utgivning

Uppdaterad