Anna Götlind

Foto: Anders Ståhlberg

Professor i historia vid Stockholms universitet.

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet. Hennes forskning kan bäst beskrivas som kulturhistoria i ordets bredaste mening, och den spänner från medeltid fram till i dag. På senare år har hon publicerat ett antal mikrohistoriska studier av dalfolk i Stockholm, däribland boken Förbindelser. Fem Leksandskvinnor i Gamla stan – plats, arbete och resande under 200 år (2013).

Tillsammans med Marko Lamberg redaktör för antologin Tillfälliga stockholmare. Människor och möten under 600 år. Utgiven september 2017.

Utgivning Anna Götlind

Uppdaterad