Tomas Hammar

Tomas Hammar är professor emeritus vid Stockholms universitet och disputerade 1964 med en avhandling om svensk invandringspolitik och asylrätt under åren 1900 till 1932. Tomas Hammar växte upp på Birkagården i Vasastan, med föräldrar som var djupt engagerade i folkbildnings-, demokrati- och flyktingfrågor.

Utgivning Tomas Hammar

Uppdaterad