Åsa Larsson

Åsa Larsson

Åsa M Larsson är forskare med fokus på neolitikum (bondestenåldern) i Sverige. Avhandlingen rörde förhållandet mellan gropkeramisk kultur och stridsyxekulturen under 2000-talet f. Kr. Hon har under flera år arbetat som fältarkeolog i Sverige och efter disputationen som verksamhetschef på Stiftelsen SAU. Sedan 2015 arbetar hon på Riksantikvarieämbetet med att tillgängliggöra resultat från utgrävningar för arkeologer, forskare och allmänheten.

Utgivning

Uppdaterad