Gunilla Larsson

Gunilla Larsson är fil. dr i arkeologi och disputerade 2007 på en avhandling om skepp, sjöfart och båtbyggnation i Mellansverige under yngre järnålder och medeltid. Hon har också dokumenterat och rekonstruerat Viksbåten, det enda bevarade större båtfyndet från vikingatidens slut i våra trakter. Tillsammans med kvartärgeologer har hon rekonstruerat utsträckningen av flera av Stockholmstraktens gamla vattenleder.

Utgivning

Uppdaterad