Magnus Källström

Magnus Källström

Magnus Källström, född 1964, är docent i Nordiska språk och arbetar på Runverket vid Riksantikvarieämbetet. Han disputerade 2007 på avhandlingen ”Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden” och har tidigare även varit verksam som arkeolog och antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm.

Utgivning

Uppdaterad