Foto: Anders Ståhlberg

Rolf Lind

Rolf Lind är samhällsvetare och har arbetat som universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han har med grund i institutionell teori intresserat sig för förändringsprocesser i offentlig förvaltning. Han har skrivit boken Vidga vetandet. En introduktion till samhällsvetenskaplig forskning (Studentlitteratur, 2014). Rolf Lind är medförfattare till boken Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid (Stockholmia, 2019) och är barnbarnsbarn till bokens huvudperson, August Theodor Blomqvist.

Utgivning Rolf Lind

Uppdaterad