Henrik Nerlund

Henrik Nerlund (f. 1978) är arkitekturhistoriker specialiserad på stadsplanering och förändringsprocesser inom 1900-talets bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han verksam som sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet.

Utgivning Henrik Nerlund

Uppdaterad