Jonathan Metzger

Jonathan Metzger har en doktorsexamen i ekonomisk historia från Stockholms Universitet och är docent i urbana och regionala studier vid KTH. Han är verksam som forskare och lärare vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH.

Utgivning Jonathan Metzger

Uppdaterad