Kunskapsekonomins pionjärer

Jonathan Metzger presenterar konsultbranschens utveckling i en intresseväckande historieskrivning över de tidvis dramatiska förändringar som Stockholms näringsliv genomgått sedan andra världskriget.

Jonatan Metzger

ISBN 9789170312748
Utgivningsdatum 2018-11-29

I Kunskapsekonomins pionjärer sätter Jonathan Metzger konsultbranschens utveckling i sitt historiska, sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Branschens roll i storstadens komplexa ekonomiska system presenteras i en intresseväckande historieskrivning över de tidvis dramatiska förändringar som Stockholms näringsliv genomgått sedan andra världskriget.

Konsultbranschen är en av Stockholms viktigaste näringsgrenar, en stöttepelare för regionens näringsliv och i förlängningen ett draglok för hela den svenska ekonomin.

Men hur gick det till när konsulterna växte till en nyckelbransch?

Under 1900-talets första hälft existerade ingen ”konsultbransch” i staden. Advokater, självständiga ingenjörer och andra yrkesgrupper levde på att sälja sin expertis, men ordet konsult användes knappast. Under decennierna efter andra världskriget började ”konsulting” växa fram som verksamhetsfält.

På 1980-talet, i och med avregleringen av det svenska finansiella systemet, den starka högkonjunkturen och den begynnande IT-boomen, tog konsultbranschen verklig fart. 

Uppdaterad