Lena Norberg

Lena Norberg, statsvetare och journalist, har ägnat ett långt yrkesliv åt samhällskommunikation och har medverkat i samråden både för RUFS 2001 och 2010 och Förbifart Stockholm. I denna essä ger hon en initierad bild av det politiska spelet bakom regional planering och trafikplanering.

Utgivning

Uppdaterad