Staffan Nyström

Staffan Nyström

Staffan Nyström är professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet. Han är bland annat ordförande i Stockholms stads namnberedning och i Ortnamnssällskapet i Uppsala samt delegat i FN:s ortnamnsorgan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Hans främsta forskningsintressen är smånamn, urbana namn, namnteori samt nationell och internationell namnvård och namnplanering.

Utgivning

Uppdaterad