Jan Risberg

Jan Risberg

Jan Risberg är docent på Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, där han innehar en lektorstjänst i kvartärgeologi med inriktning mot geoarkeologi. Huvudsaklig forskningsinriktning är landskaps- och klimatförändringar samt strandförskjutning. Även människans respons på dessa fenomen ingår, vilket resulterat i ett flertal samarbeten med arkeologer. Jordarts- och sedimentstudier är viktiga parametrar i verksamheten.

Utgivning

Uppdaterad