Kerstin Söderlund

Kerstin Söderlund är fil. kand. i arkeologi och arbetar med en licentiatavhandling om Stockholms slott som behandlar den medeltida borgens utbyggnad och förändring. Hon är sedan många år anställd som arkeolog och antikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm och har lett och utfört arkeologiska undersökningar på Stockholms slott och i Gamla stan. Hon har också publicerat ett antal artiklar som belyser olika aspekter av medeltidens Stockholm.

Utgivning

Uppdaterad