Martin Wottle

Martin Wottle är historiker. För Stockholmia har han skrivit essän Harmoniska sällskapet i Stockholm, 1820–1865, utgiven 2020-11-12.

Martin Wottle är docent i historia vid Södertörns högskola. Hans forskning har berört framväxten av korporationer inom Stockholms detaljhandel under 1700-talet, marknaden för modevaror före näringsfrihetens genombrott och den moderna politiken för främjandet av kvinnors företagande. Nu senast har han skrivit om borgerlighetens relation till det offentliga musiklivet under 1800-talet.

Utgivning Martin Wottle

Uppdaterad