Per Vikstrand

Per Vikstrand

Per Vikstrand är docent i Nordiska språk och verksam vid Namnarkivet i Uppsala. Han intresserar sig framför allt för ortnamnen som landskapshistoriskt källmaterial och har nyligen avslutat ett större projekt om ortnamnskronologi. Tidigare har han också ägnat sig åt namn som hör samman med den förkristna religionen. Han arbetar till vardags inom projektet Sveriges ortnamn där han för närvarande undersöker ortnamnen på Öland.

Utgivning

Uppdaterad