Torun Zachrisson

Arkeolog vid Stockholms universitet. Redaktör för Stockholm före Stockholm.

Torun Zachrisson är docent i arkeologi vid Stockholms universitet.Hennes avhandling från 1998 handlar om vikingatida silver- och guldskatter, liksom runstensresande i Uppland och Gästrikland ur ett gårdsperspektiv. Därefter har hennes forskning rört sig kring samhällsförändringar under järnåldern med särskilt fokus på egendomsfrågor, järnålderns centralplatser, liksom den förkristna religionens materiella spår.

Utgivning

Uppdaterad