Text: Medborgarhuset i stockholmarnas hjärtan. Bild: Leende ungdomar i publik.

Medborgarhuset i stockholmarnas hjärtan

En rikt illustrerad bok om Medborgarhuset och dess skiftande öden.

Astrid Hasselrot

ISBN 9789170313233
Utgivningsdatum: 2020-09-26

Idén om ett medborgarhus kom krisåret 1917, tätt efter det riksdagsval som skulle bli slutet på högreståndsamhället. Här presenteras för första gången det omstridda och älskade Medborgarhusets åttioåriga historia i samlad form.

Kampen för Medborgarhuset fördes parallellt med de större striderna för demokratisering: om allmän och lika rösträtt, för folkbildning, för folkhälsa. Om Stadshuset 1923 blev sinnebilden för det nya demokratiska styret, blev Medborgarhuset 1939 symbolen för det röstande folket som resurs – för kropp, själ och bildning – oavsett kön, politik eller tro.

I Astrid Hasselrots bok finns allt med: Medborgarhusets betydelse för fredstanken, funktionalisternas vrede över ritningen och placeringen, Götgatskravallerna, hörsalarnas djärva diskussionsklimat på fyrtiotalet, det blomstrande femtiotalet speglat i Elsa Olenius världsberömda barnteater, föreningslivets sjuttiotal med Klubb Kult och Cirkus Cirkör, debatten om Debaser. Reportagebilderna från badet, biblioteket, kursverksamheten och barnteatern är tagna år 2016 – och har redan blivit historia. Framtiden kan också anas – i bilder från den bitvis dramatiska ombyggnaden 2017–2020.

Intervjuade är bland andra historikern Yvonne Hirdman, förre kulturministern Bengt Göransson, barnteaterpionjären Ingrid Edström, Medis- och Dramatenskådespelaren Irene Lindh, förre badmästaren Frans Lugmair, kulturborgarrådet Jonas Naddebo och Medis-stammisen Ulla-Britt Törnlöv.

Aktiviteter

Uppdaterad