Alla tiders Stockholm. Riksintressen för kulturmiljövården

Redaktör Hedvig Schönbäck. Utgiven 2014.

Anna Bergman, Erica Ek, Anna-Karin Ericson, Mari Ferring, Suzanne Lindhagen, Lena Lundberg, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Britta Roos, Magnus Rönn, Hedvig Schönbäck, Gunilla Söderlund, Elisabet Wannberg

Alla tiders Stockholm : riksintressen för kulturmiljövården

ISBN 9789170312854
Utgiven 2014

Stockholm anses vara en av världens vackraste städer och har många kulturhistoriska miljöer som kan berätta om stadens och landets historia. Här presenteras de områden som är så intressanta att de har pekats ut som riksintressen för att bevaras för framtiden. Boken är en vandring i tid och rum som ger upplevelser och kunskap om stadens historia och om äldre och nyare tiders byggda miljöer.

Uppdaterad