Att forma en ny tid

Framsida till bok. Text: Att forma en ny tid. Kvinnor som samhällspedagoger runt 1900. En kollektivbiografi. Svartvit bild på fyra kvinnor som står och samtalar i en park.

Författare

Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig

Beskrivning

I kvinnors kamp och strävan för rätten till arbete, bildning och medborgarskap gick några pionjärer före. Boken handlar om ett fyrtiotal kvinnor verksamma kring sekelskiftet 1900. Gemensamt för dem är en inriktning mot vad vi kan kalla ett samhällspedagogiskt arbete. Inom sina skilda verksamhetsområden engagerade de sig på olikavis i att fostra, förändra och förbättra människor och någon gång ville de förändra hela samhället.

Flera av kvinnorna satte dominerande hierarkier och maktrelationer i gungning, medan andra flyttade fram positioner steg för steg utan att öppet utmana det etablerade. Ämnet rör studier kring kvinnor i yrkeslivet, det civila samhällets organisationer, socialt arbete och pedagogik.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313240
Utgivningsdatum: 2020-09-17
Omfång: 334 sidor
Vikt: 0,980 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Kulturhistoria 

Uppdaterad