Erik Palmstedt 1741–1803. En studie i gustaviansk arkitektur ochstadsbyggnadskonst

av Åke Setterwall. Stockholmias monografiserie 5. Utgiven 1945.

Åke Setterwall


Stockholmias monografiserie 5
Utgiven 1945

Uppdaterad