Kläder, shopping och flärd – Modebranschen i Stockholm 1945-2010

av Carina Gråbacke. Utgiven 2015

Carina Gråbacke

Kläder, shopping och flärd : modebranschen i Stockholm 1945-2010


ISBN 9789170312762
Utgiven 2015

Kläder, shopping och flärd ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Boken skildrar pendelrörelsen från fokus på plaggens kvalitetsegenskaper, när mode var något som kopierades från Paris, till slit-och-släng och dagens diskussion om vad ”fast fashion” innebär för människor och miljö. Det är berättelsen om boutiquer, om NK:shistoria som modeledande varuhus och inte minst Hennes & Mauritz betydelse för branschens utveckling. Boken är också den första sammanhängande studien över hur svensk beklädnadsindustri försvann och hur kedjeföretagen växte fram. Den röda tråden utgörs av vilka plagg som konsumenterna hade tillgång till och vilka de köpte. Förloppen analyseras i ljuset av bland annat teknisk utveckling, internationalisering och köpkraftens förändring. Ren modehistoria lyfts fram i relation till större omvälvningar förbranschens aktörer.

Uppdaterad