Kungliga politi- och brandkommissionen. Studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet

Stockholmias monografiserie 6.

Författare

Nils Wester

Utgiven 1946

Uppdaterad