Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815

Författare

Bertil Boëthius

Stockholmias monografiserie 2
Utgiven 1943

Uppdaterad