Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719–1815

av Bertil Boëthius. Stockholmias monografiserie 2. Utgiven 1943.

Bertil Boëthius

Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719-1815


Stockholmias monografiserie 2.
Utgiven 1943.

Uppdaterad