Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Redaktörer Torun Zachrisson och Susanne Thedéen. Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern. Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Utgiven april 2016.

Redaktörer Torun Zachrisson och Susanne Thedéen

Stockholm före Stockholm - Från äldsta tid fram till 1300

ISBN 9789170312854
Utgiven april 2016

Vad fanns där Stockholm nu ligger innan den medeltida staden byggdes? Fanns här människor och bebyggelse, eller var det bara obebyggda berg och skogar? Stockholmsområdets äldsta historia är ganska okänd och få vet att trakten har varit bebodd ända sedan stenåldern. Runstenar, ortnamn och arkeologiska fynd kan emellertid berätta historien om den plats som med tiden blev en stad. I den här populärvetenskapliga antologin skriver tio forskare om alla de människor som först bodde här och bedrev bl.a. säljakt, fiske och jordbruk och varför det på medeltiden byggdes en stad just i detta område.

Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Författare: Ulf Fransson, Magnus Källström, Gunilla Larsson, Åsa Larsson, Staffan Nyström, Jan Risberg, Kerstin Söderlund, Susanne Thedéen, Per Vikstrand, Torun Zachrisson.

Uppdaterad