Stockholm på tapeten – en kommenterad bildkavalkad med Bertil Almqvists teckningar

av Nisse Larsson. Tecknaren Bertil Almqvist skildrade livet i Stockholm under mer än fyra decennier med satiriska teckningar. Här visas ett kommenterat urval av hans tusentals teckningar. Utgiven november 2015.

Nisse Larsson 

Stockholm på tapeten - en kommenterad bildkavalkad med Bertil Almqvists teckningar 

ISBN 9789170312830
Utgiven november 2015

”På tapeten” var tecknaren Bertil Almqvists vinjett i Aftonbladet där han karikerade veckans händelser. Under signaturen ”Trallgöken” skrev han dagsverser i Stockholms-Tidningen. Han började teckna i de stora Stockholmsdrakarna i slutet av 1920-talet och lät sitt respektlösa tusch skildra en stad i ständig förvandling. Den skrattspegel han höll fram ger oss en levande bild av Stockholm under de stora omdaningarnas tid från slutet av 1920-talet och fyra årtionden framåt.

Stockholmsjournalisten Nisse Larsson har gjort ett kommenterat urval av de tusentals teckningar och texter som den ständigt arbetande Bertil Almqvist lämnade efter sig.

Uppdaterad