Stockholms framtida utveckling

av W. William-Olsson. Stockholmias monografiserie 1. Utgiven 1941.

William William-Olsson

Stockholms framtida utveckling

ISBN 9138082888
Utgiven 1941

Den första volymen i monografiserien utkom i ny upplaga 1984. W. William-Olssons arbete är en detaljerad kartering av en storstads ekonomiska funktioner, en studie av den stora stadens inre differentiering. Under 1930-talet genomfördes en stor undersökning av Stockholms ekonomiska och geografiska utveckling under ledning av professor Hans W:son Ahlmann. William-Olsson var en av de deltagande forskarna. Stockholms framtida utveckling liksom den i volymen intagna Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 18501930 är ännu, mer än 50 år efter det att de först utkom, aktuella källskrifter till Stockholms historia. De är också av metodiskt intresse för dagens planerare.

Uppdaterad