Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad

av Elisabeth Lilja. En studie av tre innerstadskvarters förändringar från 1995-2005. Detta är en E-bok som finns att ladda ner. Utgiven 2012.

Elisabeth Lilja

Den segregerade staden : Tre kvarter i Stockholms innerstad


ISBN 9789170312441
Utgiven 2012
Ladda ner

I takt med Stockholms snabba förändring har klyftorna mellan rika och fattiga bostadsområden och stadsdelar ökat. Segregationen har blivit en het politisk fråga, som hittills mest fokuserat på förorter där många invandrare och personer med låga inkomster bor. Men det finns en annan sida av segregationen: gentrifieringen. Här studerar Elisabeth Lilja tre innerstadskvarter som genomgått påtagliga förändringar 1995-2005: kvarteret Järnlodet på Östermalm, Volontären i Vasastaden och Pyramiden på Södermalm.

Uppdaterad