Bilen brinner... men problemen är kvar – Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013

Åtta forskare från Stockholms universitet har samlat in berättelser om händelserna i Husby i maj 2013. Denna publikation finns för gratis nedladdning. Utgiven maj 2014.

Bilen brinner... men problemen är kvar - Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013

Utgiven 2014
Ladda ner

I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Åtta forskare från Stockholms universitet började samla in Husbybornas berättelser under 2013. Den här rapporten är den första sammanfattningen som är en del i ett stort forskningsprojekt om Husby.

Rapporten lyfter fram de problembilder som Husbyborna själva ser som relevanta för förståelsen av händelserna i maj.

Författare:
Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia
Magnus Hörnqvist, docent i kriminologi
Kristina Boréus, professor i statsvetenskap
Felipe Estrada, professor i kriminologi
Janne Flyghed, professor i kriminologi
Alejandro González Arriagada, fil. dr. i ekonomisk historia
Marcus Lundgren, doktorand i statsvetenskap
Markus Lundström, doktorand i ekonomisk historia

Uppdaterad