Låta andra röster tala, andra öden redovisas

av Sören Lindström. Fogelström menade att det var de privilegierades bild av staden som lämnades till eftervärlden. Det var dags att låta dåtidens vittnen träda fram och visa hur staden såg ut för det anonyma flertalet. Utgiven augusti 2017.

Låta andra röster tala, andra öden redovisas. Spår från källorna i Per Anders Fogelströms romansvit


Utgiven påStockholmia förlag, augusti 2017.
ISBN: 91-7031-302-4. 25 s., illustrerad.

Essän ges ut i serien Stockholmia essä som kan laddas ned gratis här och i Digitala Stadsmuseet.

I Sören Lindströms essä Låta andra röster tala, andra öden redovisas. Spår från källorna i Per Anders Fogelströms romansvit beskrivs Fogelströms noggranna researchmetod. Författaren har spårat flera händelser, personbeskrivningar och detaljer i romansviten om Stockholm till faktiska händelser och uppgifter hämtade från böcker, tidningsartiklar och annat källmaterial i samlingen.

Stadsmuseet fick i donation Per Anders Fogelströms stockholmianasamling år 1999, ett år efter att han avlidit. Det är en mycket omfattande samling. Där ingår 80 hyllmeter litteratur eller 6200 volymer, 10 000 bilder och dessutom annat material som pressklipp, kartor och kortregister. Fogelström har själv lyft fram samlingens betydelse för honom i romanskrivandet. Han har beskrivit det som en närmast mystisk upplevelse när samlingen började prassla och vakna till liv.

Fogelström behövde alla tänkbara uppgifter om både människorna och staden. Hur var folk klädda under kläderna man såg på bilderna? Hur bodde de och vad åt de? Vad gjorde en sumprunkare och hur tillverkade man tvål? Hur kändes det för en sjuårig sotarlärling som fastnade när han kröp genom en smal skorstenspipa?

Sören Lindström är till vardags bibliotekarie på Stadsmuseet och har under många år umgåtts med Fogelströmsamlingen.

Uppdaterad