The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm

av Daniela Lazoroska. Vinnare av Stockholmiapriset 2014. En uppsats om en ungdomsorganisation i Husby. Utgiven 2014.

Daniela Lazoroska

The Suburb United Will Never Be Defeated – Youth Organization, Belonging, and Protest in a Million Program Suburb of Stockholm

Utgiven 2014
Ladda ner

Daniela Lazoroska tilldelas Stockholmiapriset 2014 för sin masteruppsats framlagd vid Socialantropogiska institutionen vid Stockholms universitet. Uppsatsen behandlar en ungdomsorganisation i Husby och dess svar på politikernas och planerarnas initiativ inom det s k Järvalyftet. Uppsatsen sätter tydligt fokus på demokratiseringsprocesser och lokala förutsättningar för politisk och social delaktighet.

Uppdaterad