Forskning om Stockholm

Kvinnor sitter runt ett bord och läser 1915. Foto: okänd, Stadsmuseets samlingar, SSMD000042

Stockholmia – forskning och förlag har uppdrag av Stockholms stad att planera, initiera och stödja forskning om Stockholm.

Forskarnätverk

Stockholmia – forskning och förlag administrerar forskarnätverk, initierar och stöder forskningsprojekt, arrangerar seminarier, konferenser och föredrag samt publicerar och sprider ny forskning om Stockholm och det liv som levs i staden.

Stadens förvaltningar

Stockholmia – forskning och förlag ska också stimulera stadens förvaltningar och bolag att göra forskningsmässiga insatser, samt betjäna förvaltningar och nämnder inom staden beträffande publicerings- och forskningsfrågor.

Samarbetspartners

Samarbetspartners är förutom Stadsmuseet i Stockholm, Samfundet St Erik, Stockholms stadsarkiv och Centrum för Näringslivshistoria också forskningsinstitutioner som Stockholms universitet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska högskolan. Läs mer här.

Forskningsfinansiering

Stockholmia – forskning och förlag har även i uppdrag att finansiellt stödja forskningsinsatser. Läs mer här.

Uppdaterad