Idébank för uppsatsskribenter

Stockholmia forskning och förlag kontaktade ett 40-tal arkiv, bibliotek och museer för att få hjälp med att bygga upp en idébank för uppsatsskribenter med hänvisning till källmaterial på respektive institution.

I menyn till höger om du klickar på pilen till sidan Idébank för uppsatsskribenter finns svaren från de respektive museerna och arkiven.

Uppdaterad