Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Vägledning till digitala resurser och arkiv samt information om anslags- och stipendieverksamhet.

brandverket.se finns information om Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Där finns vårt digitaliserade arkiv (som fysiskt sedan finns i Ulvsunda hos Centrum för Näringslivshistoria, och således lätt åtkomligt för forskare i Stockholmsområdet).

På hemsidan finns också information om vår anslags- och stipendieverksamhet för den som vill göra mer ambitiösa forskningsinsatser på det bebyggelsehistoriska området.

Dock hade Brandverket inte så mycket verksamhet i städerna (inte heller Stockholm), då det hade sin grund i Gustav III:s Allmänna brandförsäkringsverk för byggnader å landet. Men i Stockholms nära omgivningar finns en hel del.

Uppdaterad