Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Vägledning till digitala resurser och arkiv samt information om anslags- och stipendieverksamhet.

På brandverket webbplats finns mer information om Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Där finns också vårt digitaliserade arkiv som fysiskt ligger i Ulvsunda hos Centrum för Näringslivshistoria. 

På webbplatsen finns även information om Stockholmias anslags- och stipendieverksamhet för den som vill göra mer ambitiösa forskningsinsatser på det bebyggelsehistoriska området.

Brandverkets webbplats

Dock hade Brandverket inte så mycket verksamhet i städerna (inte heller Stockholm), då det hade sin grund i Gustav III:s Allmänna brandförsäkringsverk för byggnader å landet. Men i Stockholms nära omgivningar finns en hel del.

Uppdaterad