Riksarkivet

Information om Riksarkivets bestånd med länk till sökdatabas.

Riksarkivet består av ett mycket stort och brett bestånd av arkivhandlingar från medeltiden och fram till nutid. Det finns goda möjligheter att via Riksarkivets hemsida orientera sig i beståndet, exempelvis via söktjänsten Nationell Arkivdatabas. Riksarkivet erbjuder också en mängd vägledande texter från enklare informationsblad till arkivguider.

Nationell Arkivdatabas Riksarkivets webbplats

Uppdaterad