Tekniska museet

Tekniska museet listar trettio uppslag till stora som små forskningsprojekt utifrån material i deras samlingar samt tipsar om att deras årsbok Daedalus har digitaliserats och gjorts sökbar.

 1. Arkivmaterial från projektet ”Från matematikmaskin till IT”. Tekniska museet ingick under åren 2005-2009 i ett forskningsprojekt med syfte att dokumentera svensk datorhistoria och hur vårt samhälle kom att digitaliseras. Hur förändrades arbetslivet när datorer började användas på arbetsplatserna runt omkring i Sverige?
 2. ”Kontorsfolket”. Handlingar rörande "Det moderna kontoret" 1929, Stockholm, F2172. Även titta på faktorer som kontorsmöbler, ergonomi och kontorsteknik på kontoret?
 3. Järnvägspersonal i arbete; rallare. Finns ett stort bildmaterial.
 4. Tillverkning av torvströ. Bilder från arbetet på en svensk torvmosse. Finns rörligt material. Arkivmaterial: F205 Handlingar rörande torvindustri, allmänt.
 5. Arbetsskyddsstyrelsens arbete som ansvar för arbetarskyddsfrågor bl.a. inspektion av arbetsmiljö. Arkivmaterial och bildmaterial.
 6. Arbetslivet skildrat i Bygge och Bo-utställningarna.
 7. Hur var arbetet som telefonist? Straffliggaren (arkivkod TEMH-F1-166.1) och diverse minnesberättelser från telefonister, dagbok från en telefonist på Uddevalla telefonstation.
 8. Album från Stockholmstelefonisterna. Det arbete som utlandstelefonisterna utförde under andra världskriget fyllde en viktig funktion och var strängt sekretessbelagt. Utlandstelefonisterna fick trots detta ändå kontakt med kollegor utanför landets gränser. Stockholmstelefonisterna arbetade på Jakobsbergsgatan 22 och skickade nödpaket och brevväxlade med andra telefonister runtom i Europa. Albumet består av personliga brev, vykort, vackra teckningar och verser. I materialet skildras vardagen, livet som växeltelefonist, misären i kriget och under efterkrigstiden och hur kvinnorna hjälptes åt och skickade förnödenheter. Breven skildrar hur kvinnor ber sina medsystrar om nödpaket med bland annat hygienartiklar, kläder och vinterskor för att skydda sig mot kyla i sönderbombade hus och glädjen när nödpaketen packas upp.
 9. Hur har Tekniska museet skildrat arbetslivet? Arkiv: Tekniska museets ämbetsarkiv.
 10. Dataspel, dataspelsindustrin som professionaliseras. Material finns i det pågående projektet Dataspelens världar.
 11. Arbetet inom pappersindustrin. Arkiv: Handlingar rörande Svenska Pappersbyrån, Wilhelm Müntzings arkiv, samt arkivmaterial från diverse olika pappersbruk.
 12. Arbetet i gruvan. Bild- och arkivmaterial finns.
 13. Studie av arbetslivet såsom det skildras i "Vallonblod", sägner och berättelser ur vallonernas liv”, av J.A. de Faire.
 14. Arbetet inom glasindustrin. Bild- och arkivmaterial finns.
 15. Arbetet på garverier. Bild- och arkivmaterial finns.
 16. Hur har industrier arbetat med förmåner av olika slag?
 17. Arbetet som tråddansare. Telehistoria. Finns ett fint bildmaterial.
 18. Arbetet på ett tryckeri. Bild- och arkivmaterial finns.
 19. Solcellsforskning, Solibro. Dokumentation vid Ångströmlaboratoriet. Hur industrialiseras universitetsforskning?
 20. Kvinnlig arbetskraft under andra världskriget.
 21. Skogsindustrin. Bild- och arkivmaterial finns.
 22. Barnarbete.
 23. Handlingar om Elfrida Andrée som blev Sveriges första kvinnliga telegrafist 1865.
 24. Beklädnadsindustrins historia. Bild- och arkivmaterial finns.
 25. Hur har RUT och ROT förändrat arbetsliv och yrkeslivet?
 26. Hemdatoreformen - inverkan på arbetlivet?
 27. Fotografens arbete. Se hur teknikskiftet mellan analog och digital teknik har påverkat arbetet.
 28. Dokumentation av distansarbete.
 29. Friåret - hur påverkades arbetlivet?
 30. Electrolux-dokumentation. Se på själva innovationsprocessen.

Vi vill även passa på att tipsa om att Tekniska museets årsbok, Dædalus, finns nu digitaliserad och tillgänglig för forskning. Du hittar samtliga årsböckerna – totalt 15 000 sidor – på webbplatsen digitalamodeller.se.

Webbplatsen digitala modeller

Uppdaterad