Pågående projekt

Här hittar du som forskare information om pågående forskningsprojekt.

Stockholmia – forskning och förlag har stadens uppdrag att initiera, främja, genomföra och förmedla angelägen forskning om Stockholm. Det gör vi dels genom att tillsammans med våra samarbetsparter söka medel från olika forskningsfinansiärer för mer omfattande projekt, samt genom att då budgeten medger det utlysa stipendier för forskning. Dels samverkar vi med en rad aktörer som på andra sätt kan bidra till kunskapsuppbyggnad och forskningsrelaterad dokumentation.

Som forskare anknuten till Stockholmia har man tillgång till ett brett spektrum av kompetenser med skilda perspektiv på Stockholm, direktingångar bakom kulisserna till kulturarvsinstitutioners samlingar och material, kompetent vägledning, en livaktig seminarieverksamhet och en mängd möjligheter till både kunskapsutbyte och förmedling av forskningsresultat.

Nedan hittar du kort information om några av de projekt som drivs genom Stockholmia och förvaltas av Stadsmuseet.

Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia

Makt och motstånd i Stockholms musikhistoria: disco, rave och den elektroniska dansmusikscenens framväxt i stadens kulturliv

Medborgarhuset i Stockholm – ett hus för människovärdet

Nya Slussen. Dialog och reflektion kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar

Revolutionen som uteblev. Stockholms politiska sällskapsliv 1770–1830

Rösträttsjubileum 2018–2021

Uppdaterad