Program för kunskapsuppbyggnad

Här definieras utgångspunkter och riktlinjer för Stockholmias och Stadsmuseets arbete med kunskapsuppbyggnad.

Ladda ner här

Uppdaterad