Projekt

Här hittar du information om de projekt som drivs genom Stockholmia och förvaltas av Stadsmuseet.

Stockholmia – forskning och förlag har stadens uppdrag att initiera, främja, genomföra och förmedla angelägen forskning om Stockholm. Det gör vi dels genom att tillsammans med våra samarbetsparter söka medel från olika forskningsfinansiärer för mer omfattande projekt, samt genom att då budgeten medger det utlysa stipendier för forskning. Dels samverkar vi med en rad aktörer som på andra sätt kan bidra till kunskapsuppbyggnad och forskningsrelaterad dokumentation.

Som forskare anknuten till Stockholmia har man tillgång till ett brett spektrum av kompetenser med skilda perspektiv på Stockholm, direktingångar bakom kulisserna till kulturarvsinstitutioners samlingar och material, kompetent vägledning, en livaktig seminarieverksamhet och en mängd möjligheter till både kunskapsutbyte och förmedling av forskningsresultat.

Våra projekt

Uppdaterad